Kastets skola

Kastets friskola får tillstånd av Skolinspektionen

13/8, 2018 kl. 19:44

Ingen har väl undgått att uppmärksamheten i lokaltidningarna och ifrågasättandet av etablering av en muslimsk friskola i Bomhus. Moderaterna och Alliansen i Gävle har varit starkt emot etableringen av friskolan Nya Kastets skola men trots det beviljades tillstånd av Skolinspektionen den 13 augusti. Nu har många frågetecken rests avseende etableringen och starten av friskolan och med anledning av det har Lars Beckman lämnat in en fråga till ansvarigt statsråd Gustav Fridolin (MP).

  • Lars Beckman

Kontroll av friskolor
Skriftlig fråga 2017/18:1611 av Lars Beckman (M)
Nya Kastets Skola håller på att etablera sig i Gävle efter att ha fått klartecken för detta från Skolinspektionen. Gävle kommun har motsatt sig etableringen av skolan som enligt uppgifter har en tydlig koppling till islamistisk extremism och Gävle moské.
Nya Kastets Skola fick först ett föreläggande om att vidta åtgärder eftersom huvudmannen inte haft etableringssamtal med Gävle kommun och skolläkare saknades. Efter att dessa brister åtgärdats har medierna rapporterat att elevlistorna inte stämmer, vilket medfört ytterligare ett föreläggande med tidsfrist. Sist i raden av alla brister som Nya Kastets Skola uppvisat är att den står utan rektor. Det tycks även vara oklart huruvida skolan har en anställd skolsköterska på plats. Vartefter brister har uppdagats har ytterligare brister konstaterats.
Den nya skolan ska rikta sig till "barn med invandrarbakgrund", och bakom projektet finns personer med kopplingar till Vetenskapsskolan i Göteborg som har fått hård kritik efter besök av Skolinspektionen, bland annat för att pojkar suttit längst fram i klassrummet och flickor längst bak samt för att skolan haft bön på schemat trots att den saknar religiös inriktning.
Nya Kastets Skola har redan anställt lärare och kommer att starta sin verksamhet om två veckor. Det är anmärkningsvärt att en verksamhet som det råder väldigt stor osäkerhet kring kan tillåtas öppna när det bara är två veckor kvar till skolstart.
Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är därför följande:
Vad gör regeringen för att säkerställa att friskolor följer de regler som finns, och vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en god skolgång för alla elever i Gävle kommun?

Lars Beckman
Riksdagsledamot (M)

Länk till frågan på Sveriges Riksdag hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/kontroll-av-friskolor_H5111611

Denna artikel är publicerad på Hem & Bostad via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Lars Beckman, riksdagsman (m)

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

(För att undvika "spam" ber vi dig besvara denna fråga.)

Publicera

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Hjälp

Stäng