Genomförandet av ett stambyte är en betydande ingripande åtgärd som kan påverka fastigheten på många sätt. För att garantera att stambytet uppfyller höga kvalitetsstandarder och att de boende är väl informerade under hela projektet, är det avgörande att anlita en kompetent projektledare. Perfecta Projektledning är stambyte experter för bostadsföreningar i Stockholm som vill göra stambyte i Stockholm.

Många förbättringar

Ett väl utfört stambyte kan vara en betydande förbättring för fastigheten och dess invånare. Genom att byta ut de gamla och slitna rörstammarna, får boende tillgång till fräschare och modernare badrum, vilket avsevärt ökar trivseln. Dessutom leder detta till en ökning av fastighetens värde och därmed även värdeökning på de enskilda lägenheterna.

En fråga som ofta uppstår är hur ofta man bör genomföra ett stambyte. Generellt sett, efter cirka 40–50 år, bör man överväga åtgärder för rörstammarna i fastigheten. Vid den tidpunkten kan rörstammarna vara korroderade och igenproppade av avlagringar, vilket gör det nödvändigt att antingen genomföra ett fullständigt stambyte eller en så kallad relining.

Under ett stambyte är det vanligt att hela badrummet måste renoveras eftersom rörstammarna ofta löper genom badrummets struktur. Det innebär att det är en utmärkt tidpunkt att genomföra en omfattande badrumsrenovering.

Relining ett alternativ

För fastigheter där ett fullständigt stambyte inte är nödvändigt eller önskvärt, kan alternativet relining eller infodring övervägas. Detta innebär att plast sprutas på insidan av de befintliga rörstammarna. Det är en kostnadseffektivare och mindre ingripande process, men det innebär inte nödvändigtvis att badrummen uppdateras. Dessutom har relining en kortare livslängd än ett fullt stambyte.