ACREs medgrundare, David Hay and Magnus Åkerberg, lärde sig detta i en undersökning av en stor grupp ledande personer inom Corporate Real Estate (CRE) i Norden. David och Magnus har nu utvecklat konceptet för ACRE nätverket och har också inlett ett samarbete med Lena Paustian som kommer att fokusera på Danmark. David, Magnus och Lena, som alla har en lång bakgrund inom CRE, har själva saknat denna typ av nätverk i Norden och genomförde undersökningen för att ta reda på om andra från branschen kände likadant. 
– Undersökningen hjälpte oss att ta reda på prioriteringar och vad som saknas på den nordiska marknaden, för att sedan kunna fokusera på det som efterfrågas. Vi ser det som en pågående process där vi kontinuerligt lyssnar på våra medlemmar och anpassar vårt erbjudande därefter, säger Magnus Åkerberg, medgrundare av ACRE.

Konceptet bakom ACRE är att erbjuda stöd till de som jobbar inom CRE, om det blir genom nätverksträffar, webinarier, erfarenhetsutbyten med andra som har liknande roller, global marknadsinformation eller att snabbt kunna identifiera möjliga leverantörer/rådgivare. ACREs digitala plattform fungerar både som ett nav för tjänster och även för att koppla samman medlemmarna. Genom samarbeten med ett antal ledande aktörer inom fastighetsbranschen kan ACRE erbjuda medlemmarna tillgång till marknadsinformation i form av relevanta analyser, artiklar och rapporter. 
– Vi har jobbat med idén under en tid nu och ser verkligen fram emot att kunna komma i gång. Intresset har varit stort och vi ser en spännande grupp som formas. Det kommer självklart bli utmaningar på kort sikt gällande hur och när vi kan träffas. Men inledningsvis ser vi det i alla fall som en möjlighet att fokusera på vår digitala plattform och att koppla samman våra medlemmar på andra sätt, säger David Hay, medgrundare av ACRE.

Om ACRE 
ACRE - Access to all you need in CRE – är ett oberoende nätverk för de som jobbar inom Corporate Real Estate och andra branschexperter, med en ambition att inspirera, motivera och möjliggöra kunskapsutbyte. ACRE är det ledande CRE nätverket i Norden och erbjuder sina medlemmar tillgång till andra personer som har liknande roller, exklusiva nätverksträffar och webinarier, global marknadsinformation, karriärutvecklingsmöjligheter och information för att snabbt kunna identifiera möjliga leverantörer.

Kontaktinformation:

David Hay, Co-founder
david.hay@accesscre.net
+46 (0) 70 361 86 63

Magnus Åkerberg, Co-founder
magnus.akerberg@accesscre.net
+46 (0) 70 366 49 88

Lena Paustian, Danish lead
lena.paustian@accesscre.net
+45 232 160 10

www.accesscre.net