Vi på TextilDesignSkolan, numera belägen i Järbo, har identifierat brister och möjligheter inom Arbetsförmedlingens nuvarande system och föreslår en väg framåt.

Behovet av riktade arbetsmarknadsutbildningar

Det är ingen hemlighet att vi står inför en stundande kris och lågkonjunktur som hotar att likna den svåra period vi upplevde under 1990-talet. Därför är det av yttersta vikt att vi agerar proaktivt och effektivt för att skapa jobb och utbildningsvägar. En del av lösningen ligger i att Arbetsförmedlingen går i nära samarbete med små privata utbildningsaktörer från näringslivet.

Hur skall det fungera?

Vi föreslår att möjligheten att skapa lokala satsningar mellan små privata utbildningsaktörer och Arbetsförmedlingen genom auktorisation. Det innebär att beprövade utbildningar kan snabbt godkännas och implementeras för att lösa den utmanande arbetslösheten som vi står inför. Våra arbetslösa och ungdomar kan inte vänta i den stundande krisen, och vi måste vara redo att agera omgående.

Vem drar fördel av detta?

Arbetsförmedlingen behöver införa riktade satsningar med finansiering samt bevilja auktorisation för att komma igång utan onödigt krångel från komplicerade upphandlingar. Privata utbildningsanordnare kan starta flexibla arbetsmarknadsutbildningar direkt från och med år 2024. Det är en nödvändig förändring efter åtta år av en myndighet som har tappat tempo och kontakt med de kreativa företagen och privata utbildningsanordnare.

Varför behövs det?

Idag finns endast en enda arbetsmarknadsutbildning för hantverk i hela Sverige, nämligen reparation av skor! Men varför finns det inte liknande utbildningar för reparation av kläder? Detta bristande utbud är en allvarlig brist i Arbetsförmedlingens nuvarande struktur och visar på ett stort behov av förändring.

Samtidigt kan vi inte bortse från den geopolitiska situationen i världen. I en tid då krig och konflikter eskalerar, måste Sverige förbereda sig för det värsta. Här kommer privata utbildningsaktörer in i bilden. Om gränser stängs och ransonering införs, måste vi ha kompetenta människor som kan sy och producera. Därför är det också en del av vår beredskapsstrategi att stödja privata utbildningsaktörer som kan ställa om från utbildning till produktion om krisen kommer till Sverige.

Lösningar och framtidsperspektiv

I en helt ny rapport från Företagarna konstaterar de att Arbetsförmedlingen måste få en deadline. De bör få två år på sig att styra om verksamheten mot service, effektivitet och resultat. Klarar myndigheten inte det måste den läggas ner, skriver Catharina Bildt Grape, Företagarna. 

För att komma till rätta med problemen föreslår Företagarna följande:

  • Förändra Arbetsförmedlingen i grunden eller lägg ner. Arbetsförmedlingen ska ägna sig åt myndighetsutövning – effektivt och professionellt.
  • Arbetsförmedlingen måste ta hänsyn till branscher och företagens behov.
  • Tydlig uppdelning mellan olika aktörer – kommuner ska inte leverera statlig arbetsmarknadspolitik.
  • Anpassa utbildningsutbud efter arbetsmarknadens behov. 
  • Låt seriösa utbildningsleverantörer, både stora och små, bidra.
  • Behåll och utvidga främjandemedel för fler konkreta satsningar på vägar till jobb.

Vad kan TextilDesignSkolan i Järbo bidra med?

Järbo, beläget i Gästrikland, är mer än bara en plats på kartan. Det är ett område rikt på historia, inklusive den välkända Yllefabriken från 1800-talet. Det är här vi föreslår att en ny era av riktade arbetsmarknadsutbildningar tar sin början. Genom att använda befintliga resurser och bygga på en tradition av hantverk och kreativitet, kan vi här skapa ett centrum för utbildning och arbetskraftsberedskap.

Arbetsförmedlingen bör snarast skapa en smidig och snabb process för att auktorisera utbildningsanordnare, både privata och offentliga, i hela landet. Tydliga rapporteringskrav om resultat måste vara en central del av denna process. Finansiering bör baseras på utbildningsnivå snarare än elevnivå, särskilt för praktiska utbildningar som kräver särskilda investeringar i utrustning och kompetenta lärare.

Slutligen bör små privata entreprenörsdrivna utbildningsaktörer uppmuntras och stödjas i hela Sverige för att säkerställa kompetensförsörjningen. Modebranschen, med sin ökande inriktning mot hållbarhet och omsömnad, bör då naturligtvis beaktas.

TextilDesignSkolan i Järbo är redo att vara en pionjär och pilotfall för en ny era av riktade arbetsmarknadsutbildningar inom mode och textil design. Vi ser fram emot en framtid där arbetslösa får möjligheten att ta kontroll över sina öden och skapa en bättre framtid för sig själva och vårt land. Det är dags att agera, och det är dags att göra det nu.

Styrelsen i TextilDesignSkolan i Sandviken AB
Medlem i Företagarna 

För ytterligare information och kontakt
Birgitta Persson
info@textildesignskolan.com
070-968 99 79

För mer information se
https://textildesignskolan.se

Om TextilDesignSkolan
Svenska TextilDesignSkolan lär ut sömnad, mönsterkonstruktion, formgivning och design. Lokalerna är på en strategiskt belägen plats i Järbo, endast 10 minuter från Kungsberget i närheten av städer som Gävle och Falun med Sandviken, Ockelbo och Hofors som närliggande orter.
TextilDesignSkolan har en lång tradition av att utbilda inom området och grundades redan på 1960-talet. Det är en privat kursverksamhet i nya lokaler i Yllefabriken på Yllefabriksvägen 34 i Järbo.
Utbildningarna har endast behöriga textillärare till alla kurser och efter varje avslutad kurs ges ett intyg.
Man erbjuder tvådagars nybörjarkurser på helgerna, sedan en fortsättningskurs som även den är en tvådagars helgkurs.
Efter nybörjarkurserna har deltagarna bra grunder i sömnad för att fortsätta med andra kurser. Om deltagarna har motsvarande förkunskaper behöver de inte ta de två första kurserna.
Sedan kommer man att ha olika påbyggnadskurser och även fortsättningskurser med olika inriktningar.
TextilDesignSkolan lägger stor vikt vid att bevara den konserverade kunskapen inom svensk textilhantering.
Kurserna ger deltagarna grundläggande kunskaper i sömnadshantverk, mönsterkonstruktion, formgivning och design. Utbildningarna lämpar sig för både dem som vill arbeta med textil som yrke eller enbart som en hobby, men även de som t.ex. vill kunna skapa unika plagg av second hand objekt. Det finns massor att fynda där textil och skinn är av mycket högre kvalitet än det man ofta finner i handeln nu för tiden.
Hållbarhet och miljövänligt är en självklarhet för oss.