Att utföra elarbeten kräver dock kunskap, och besitter du inte den kunskapen är det alltid säkrare att kontakta en elektriker Stockholm. 
Här är några enkla elektriska uppgifter som du kan utföra själv, förutsatt att du har grundläggande kunskaper och förståelse för elektriska system:

  • Byte av glödlampor: Du kan byta ut glödlampor och lysrör i befintliga armaturer utan att behöva ta hjälp av ett proffs.
  • Installation av elektriska apparater: Du kan normalt sett installera elektriska apparater som tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och liknande genom att ansluta dem till befintliga eluttag. Se till att följa tillverkarens installationsinstruktioner och använd rätt typ av uttag och kontakter.
  • Installation av eluttag med förutsättningar: Om du har grundläggande kunskaper och erfarenhet av elarbete, kan du installera eluttag där det redan finns en befintlig elkrets i närheten. Du bör vara försiktig och stänga av strömmen till den aktuella kretsen innan du påbörjar arbetet.
  • Installation av belysningsarmaturer: Du kan normalt sett byta ut befintliga belysningsarmaturer genom att koppla bort den gamla armaturen och ansluta den nya. Se till att strömmen är avstängd innan du börjar arbetet.

Det är viktigt att notera att dessa uppgifter kan variera beroende på lokala regler och bestämmelser. Innan du utför något arbete bör du undersöka och förstå de specifika riktlinjerna och kraven i ditt område. För mer komplicerade elinstallationer eller om du känner dig osäker, är det bäst att anlita ett proffs på el för att få hjälp och säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert. Elektriska arbeten kan vara farliga och felaktiga installationer kan leda till elstötar, brand eller andra skador.

Några viktiga säkerhetstips att tänka på:

  • Stäng av strömmen: Se till att stänga av strömmen till den aktuella kretsen eller använda huvudströmbrytaren för att koppla bort strömmen i hela huset.
  • Använd personlig skyddsutrustning (PSU): Ha alltid på dig lämplig skyddsutrustning
  • Var medveten om elledningar: Använd en ledningssökare för att identifiera och undvika dem
  • Följ korrekta installationstekniker
  • Respektera lokal lagstiftning 
  • Värdera din kunskap och erfarenhet: Var realistisk när det gäller dina egna kunskaper och förmågor.

Kom ihåg att dessa råd endast är generella och det är viktigt att rådgöra med en auktoriserad elektriker eller en behörig myndighet för att få specifik information och råd som är anpassade till din situation och lokala bestämmelser.