Arrangörerna Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle bjöd in föreläsare med olika ingångar i den viktiga frågan om framtidens elkraftsförsörjning. Intresset var stort eftersom seminariet lockade 300-talet deltagare.

Både produktion och lagring viktiga pusselbitar

Det handlar inte bara om att producera el för att klara det ökade behovet när vi ska bli fria från klimatpåverkande fossila energikällor. På seminariet framhölls elnät av olika slag som viktiga och inte minst den långa tid tillståndsprocessen kan ta. Energilagring var ett annat område där vätgas nämndes som exempel.

Fokus låg mycket på Gävleborg och grundinställningen var positiv eftersom länet ligger långt framme på flera områden. Ett exempel är stålindustriföretaget Ovako i Hofors som är föregångare även internationellt när det gäller fossilfri tillverkning och ser lönsamhet i det. Ovako vill med samspelet mellan el och vätgas bidra till framtidslösningar även för transporter och uppvärmning i närområdet.

Framtidsspaning finns också i allra högsta grad hos Högskolan i Gävle som forskar kring utmaningen med det ökade elbehovet som väntar.

Ljus framtid för Gävleborg

Närheten till trygg energitillgång väntas bli en framgångsfaktor när det gäller företagsetableringar och nya arbetstillfällen. Eftersom Gävleborg ligger bra till för helheten med att producera, lagra och leverera fossilfri el fanns det bland talarna en positiv syn på framtiden för länet i frågan.

För att lyckas ställs krav på politiska beslut på olika nivåer i frågor som kan vara kontroversiella. Dialog och samarbete var två viktiga ord som nämndes i sammanhanget.

– Här finns många möjligheter till nya innovationer och därmed arbetstillfällen eftersom vi inte minst här hört att vi i länet ligger i världsklass. Så det behövs ännu mer politiskt mod och hjälp från sakkunniga för att argumentera, sa Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, när elkraftsseminariet summerades.

Se hela seminariet på länken här:
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/elkraftsforsorjning/seminarium-2022/