Elhandelsbolaget Göta Energi räknas idag till ett av de största elhandelsbolagen i Sverige. Företaget har lång erfarenhet inom branschen och vill nu dela med sig av goda råd inför hur man bäst kan sänka elförbrukningen i hemmet. I vintertider är det nämligen vanligt att många börjar oroa sig för kraftigt stigande elpriser.

-  Först och främst så behöver man fullt förstå sin elförbrukning för att kunna sänka sina elkostnader. På elfakturan kan man således få en översikt över sin totala elförbrukning under respektive månad. Genom att ta reda på vilka elektronikprylar i hemmet som drar mest el har man därför en hel del att vinna på. Med små medel och medvetna val kan man i det långa loppet märka av hur elförbrukningen sänks, säger pressansvarig på Göta Energi.

Det är en god idé att ta användning av Energimyndighetens beräkningsprogram där man på ett enkelt sätt fyller i Energikalkylen vilken ger en tydlig översikt över hushållets energianvändning. Eftersom det är en stor skillnad på elförbrukningen om man bor i villa jämfört med lägenhet, så är det därmed viktigt att göra en kalkyl som är baserad på den aktuella boendesituationen.

Sänk din elförbrukning

Det finns många små saker man kan göra för att sänka sin elförbrukning och dessa medvetna valen kan med tiden göra en väsentlig skillnad på elfakturan.

En bra start är att gå igenom alla glödlampor i hemmet och byta ut dessa mot energisnåla LED-lampor. Dessa håller 30-40 gånger längre än en vanlig glödlampa och använder endast en dryg femtedel el enligt uppgifter från Energi- och klimatrådgivningen. Nästa steg är att se över alla fönster som finns i hemmet och täta de fönster som drar. Det är också en god idé att helt stänga av standby-läget på alla elapparater eftersom de drar ström också när de inte används.