"Vi måste särskilja oss från våra konkurrenter. Att erbjuda ett än mer träffsäkert och användarvänligt verktyg för att besökaren ska kunna räkna på den monetära förtjänsten med solceller tycker vi är viktigt. Det är även minst lika viktigt att verktyget är användarvänligt, så att besökarna faktiskt väljer att fullfölja sina uträkningar för att kunna ta del av resultatet."

Hemsols solcellskalkyl lanserades 2020 och var redan då ett modernt verktyg med en sömlös integrering med Google Maps. 

"När vi släppte den första iterationen av HemSols webbverktyg var det modernt, men vi menar att det numera fungerar än bättre. Till exempel tillåter kalkylatorn att flera separata takytor väljs. Utplaceringen av solpaneler optimeras sedan efter vilken yta som är bäst lämpad för att producera solel.”

Det finns en viss skillnad, paneltyperna emellan, som de skriver om på sin sajt. Som nämnt i inledningen har männen bakom HemSol dessutom infört ett verktyg för direktchatt, som alla besökare kan ta del av.

"Funktionen kostar lite, men i det långa loppet kommer webbverktyget för direktchatt vara en vinstaffär för HemSol och i förlängningen oss. Besökare som får möjlighet att prata med experter inom området, i detta fall solceller, är mer benägna att återigen besöka webbsidan.

Utöver det kan det totala besökarantalet för HemSol öka än mer, då besökare som är nöjda ofta rekommenderar att deras vänner och bekanta ska besöka webbsidan."

Säger en av grundarna. Ett av delmålen med HemSol är att finansiera verksamheten genom att bistå besökarna med möjligheten att jämföra flera solcellsofferter. Men drivkraften för att bidra till ett mer hållbart samhälle är ett än starkare mål, beskriver en av grundarna:

"Vi har som mål att hjälpa svenska privatpersoner göra en lönsam investering i solceller. Självklart är det en affär vi vill tjäna pengar på, men främst för att vi vill att Sverige ska bli mer hållbart. Vi svenskar har samma förutsättningar för att kunna framställa rikligt med solel i jämförelse med norra Tyskland, men trots det har förhållandevis få svenskar valt att installera solceller på sina villatak. 

En tydlig målsättning är att bryta den trenden, och detta genom att bistå besökarna med en användarvänlig webbsida med korrekt och tidsenlig information om solceller och solcellsteknik".

Avslutar en av upphovsmännen till HemSol.se.