Enkelt att köpa solceller i Stockholm

Det är enkelt att köpa solceller i Stockholm då både myndigheter och elbolagen har infört effektiva rutiner för att administrera installationer av solceller. Exempelvis krävs det inte längre bygglov för att installera en solcellsanläggning, om inte fastigheten ligger belägen i ett detaljplanerat bostadsområde eller är kulturskyddat.

Det både förkortar tiden för installationen men innebär också att man slipper en hel del administration innan man kan börja projektera för sin solcellsanläggning.

När det kommer till solcellsbidraget på 20 procent är det Länsstyrelsen som hanterar detta investeringsstöd. Ansökan om ett solcellsbidrag ska inkomma senast innan installationen av solceller är avslutad.

Ansökan kan antingen skickas in direkt till Länsstyrelsen men också göras elektroniskt hos Boverket, där man samtidigt signerar sin ansökan med sitt personliga BankID.

Även elbolagen har färdiga rutiner för att hantera installationer av solceller i Stockholm. Man behöver göra en föranmälan till sitt elbolag innan man påbörjar installationen så att elbolaget kan förbereda för installation av en ny elmätare.

När installationen är klar behöver man göra en efteranmälan så att elbolaget kan komma ut till fastigheten och installera en ny elmätare och ansluta din solcellsanläggning till elnätet.

En solcellsanläggning kan inte lagra elektricitet utan den elektricitet som solcellerna producerar används av fastigheten direkt. Det kommer att uppstå situationer då solcellerna producerar med elektricitet än vad fastigheten förbrukar för tillfället.

Det överskottet av elektricitet går vidare ut på elnätet och säljs på elmarknaden, vilket innebär att ingen av den elektricitet som solcellerna producerar går förlorad. Det betyder också att man bidrar till att andra personer får tillgång till att köpa grön elektricitet och därmed också vara med och bidra till en bättre miljö.
Om Solceller Stockholm

https://solceller-stockholm.com/ är en hemsida där privatpersoner kan finna all information som de behöver i samband med att de planerar att installera solceller. Här kan man finna information om solcellspaket, guider, prisjämförelser och även en hel del tips och råd kring solceller och installationer. Solceller Stockholm kan också erbjuda privatpersoner möjligheten att erhålla tre kostnadsfria offerter från certifierade solcellsleverantörer i Stockholm.