Idag krävs det inte heller något bygglov för att installera solceller, om inte fastigheten ligger belägen i ett detaljplanerat område, vilket också har gjort det enklare att investera i solceller. Dessutom har både myndigheter och elbolag bra rutiner för att hantera solcellsinstallationer så att det går fort och enkelt att installera en egen solcellsanläggning.

Andra faktorer som också bidragit till att fler privatpersoner valt att gå över till grön el är informationssajter som bland annat SolcellsOfferter. Hos SolcellsOfferter får privatpersoner all den information som de behöver om solceller och även hjälp med att erhålla offerter från certifierade solcellsleverantörer. SolcellsOfferter har hjälp tusentals svenskar att gå över till grön el och samtidigt bidragit till att privatpersoner har kunnat göra lönsamma och lyckade investeringar i solceller.

Om solceller

Solceller har använts som energikälla under en lång tid men det är först under senare år som priserna har sjunkit och på allvar gett privatpersoner möjligheten att själv producera grön el. Desto fler som installerar solceller för sina fastigheter desto mindre blir behovet av elektricitet som produceras med fossila bränslen.

Sverige har mycket goda förutsättningar då det kommer till att producera grön elektricitet. I mellersta och södra Sverige är solbestrålning mycket hög varje år och i klass med södra Tyskland, vilket innebär att produktionen av grön el är mycket god och därmed också lönsam. En solcellsanläggning har en återbetalningstid på cirka 10 år och därefter kan innehavaren ta del av betydande besparingar genom sänkta energikostnader i ytterligare 15-20 år framåt. Det betyder att en investering i solceller kan vara en bättre investering än att placera pengarna på ett sparkonto hos banken.

En solcellsanläggning har en livslängd på mellan 25-30 år och kräver inget underhåll under denna tid. Under alla dessa år så kommer solcellerna att producera elektricitet då solen lyser. Det överskott av elektricitet som inte ens egen fastighet använder säljs på elmarknaden, vilket betyder att ingen elektricitet går förlorad.

Om SolcellsOfferter

SolcellsOfferter har under flera års tid erbjudit privatpersoner och företag information om solceller. På hemsidan finner man guider, fakta om solceller, produktjämförelser, priser och mycket annat som ger privatpersoner ett bra underlag då de ska fatta ett beslut om att investera i solceller. SolcellsOfferter kan också, i samarbete med ett stort antal solcellsleverantörer runt om i landet, erbjuda en funktion där privatpersoner kan begära tre offerter från certifierade solcellsbolag på sin ort, helt kostnadsfritt. SolcellsOfferter hjälper svenskar att gå över till grön el och samtidigt erbjuda dessa en bra investering med en stor lönsamhet.

Kontakt: https://www.solcellsofferter.se/