Högkvalitativa säkerhetsdörrar i exklusiv design

Inbrottssäkra dörrar är det bästa sättet för att förhindra inbrott i din lägenhet eller villa. Om du bor i en äldre fastighet krävs det större kunskap och erfarenhet för att installera en säkerhetsdörr än vad det gör i nyare fastigheter. Här finns expertisen inom att tillverka och installera säkerhetsdörrar i fastigheter där kunderna är oroliga för att estetiken förstörs vid ett dörrbyte. Den glädjande nyheten är att du kan vara helt trygg med att byta till säkerhetsdörrar eftersom de anpassas helt efter de befintliga dörrarna. De kommer att passa som handen i handsken till husets stil. Många av modellerna är ritade av kända arkitekter och designers.
Många gånger har detaljer ändrats under årens gång och det är inte säkert att det i dagsläget, även om man tror det, ser ut som det gjorde en gång i tiden. Ett tips är att söka hos Stockholms stadsmuseum och i gamla arkiv för att ta reda på hur dörrarna ursprungligen såg ut.

Olika säkerhetsklasser

En säkerhetsdörr i klass 3 klarar av att stå emot en tjuv med kofot i cirka fem minuter. En erfaren tjuv klarar den däremot inte av, eftersom det troligtvis kommer att användas borrmaskin, bultsax eller yxa då. Om du väljer en säkerhetsdörr i klass 4 är du betydligt mer skyddad mot den lite mer erfarna och riskbenägna tjuven. De allra flesta dörrar i klass 3 byts ut mot klass 4 i dagens läge. Rekommendationen är således att alltid välja en säkerhetsdörr i klass 4 för att du ska vara så säker mot inbrott som möjligt. 
Väl värt att notera är att en säkerhetsdörr även ger ett skydd mot brand, rökgaser samt oönskat ljud.