Några goda skäl till att syna taket på er fastighet är bl.a:
• Förberedelse inför regnperioder: Under sommaren kan det förekomma perioder med mycket regn vilket kan orsaka läckage om taket inte håller tätt och orsaka rötskador.
• Upptäcka skador: Vid hård blåst kan grenar ramla ner från träden och orsaka skador på såväl plåten eller dina tegelpannor. Det kan leda till att regn och snö kommer in och kan på sikt kan läckage uppstå. Genom att syna taket inför vår och sommar kan eventuella skador upptäckas i tid och åtgärdas innan regnperioden.
• Öka fastighetens livslängd: Genom att regelbundet syna taket och genomföra nödvändiga reparationer och underhållsåtgärder förlänger ni takets livslängd och kan undvika kostsamma reparationer på lång sikt.

Sammanfattningsvis kan en regelbunden inspektion av taket på en fastighet inför vår och sommar hjälpa till att upptäcka problem i tid, skydda fastigheten från läckage och mot energiförluster, samt förlänga takets livslängd.

Vänd er med förtroende till oss på Gävleborgs Plåt - Vi kan tak!
Gävleborgs plåt är ett anrikt företag som bildades redan 1876, vilket gör oss till ett av Sveriges äldsta plåtslagerier.

Vi arbetar till största del med byggnadsplåtslageri så som plåttak, takavvattning och fasad, men vi är mer än så. Vi utför även tegelarbeten, takmålning och papptak och arbetar med en rad olika underentreprenörer så att du som kund bara behöver ringa ett samtal.

Vi utför mer än gärna ditt projekt som en totalentreprenad där vi ansvarar för allt från start till mål.

Vi utför arbeten till privatpersoner, företag och föreningar. Företaget ligger sedan 1983 på Atlasgatan 9A i Gävle där vi har vår verkstad för egen tillverkning. Vi är medlem i Plåt och Ventföretagen.

Kontakta oss om ni vill ha ert tak synat inför sommaren
Fredrik Löhman
Mobil: 070-666 17 86
Telefon: 026–513490
E-post: info@gb-plat.se
https://www.gb-plat.se