Vilken typ av naturliga material använder ni och varför valde ni det?
– Vi använder cellulosaisolering och träprodukter i mesta möjliga omfattning. Valet beror på att det är produkter som vi tycker fungerar bra och även är bra för miljön.

Vilka fördelar ser du t.ex. att använda cellulosa som isolering jämfört med vanligt förekommande syntetiska alternativ som mineralull?
– Den stora fördelen med celluosa som isolering är enligt oss dammet och ljudegenskaperna som även gör vår arbetsmiljö bättre.

Har du stött på några utmaningar i samband med användandet av naturliga material? I så fall, vilka var de och hur löste du dem?
– Om vi håller oss till iCell så var vi väl lite konservativa mot att prova något annat än mineral och stenull. Men det var en kund som önskade att vi använde cellulosaisolering på deras projekt. Så vi provade och blev väldigt imponerade av produkten och även den support iCell gjorde att vi numera väldigt gärna väljer iCell.

Vilka typer av byggprojekt är bäst lämpade för cellulosaisolering?
– Vi anser att man kan välja Cellulosaisolering i nästan alla projekt.

Hur upplever ni användningen av organiskt material som cellulosa är att arbeta med när det gäller miljö och hållbarhet?
– Det är i första hand dammet och skivornas stabilitet som gör att både det utförda projektet och vår arbetsmiljö blir bättre.

Vad är er inställning generellt till övriga materialval när det gäller miljö och hållbarhet?
– Vi, och alla andra med för den delen, måste bli bättre på att välja återvunna och hållbara produkter.

Vilka råd skulle du ge till andra byggare som överväger att övergå allt mer till organiska och naturliga material?
– Byggbranchen är enligt oss ganska konservativ men vårt råd är absolut att våga prova, det funkar och är oftast bra produkter - både för er och miljön.

Hur ser du på framtiden för användning av mer naturliga byggmaterial i byggbranschen?
– Vi tror att utvecklingen gör att vi måste bli bättre på att använda hållbara produkter för att värna om vår natur och miljö, det tjänar alla på!

Namn: Håkan Westergren
Företag: Westergrens Bygg i Hallstavik AB
Hemsida: www.westergrensbygg.se

För mer information och kontakt om iCell
Joakim Jönsson
Vxl. +46 251 13 01 00
Dir. +46 251 13 01 16
https://icell.se